Emisije iz kamiona

Kada je riječ o ispušnim plinovima vozila, postoje četiri glavna sastojka koja negativno utiču na zdravlje i okoliš: azotni oksidi, čestice, ugljovodonici i karbon-monoksid. Emisija ovih materija je strogo regulisana u većini zemalja i granice emisije vozila se neprestano spuštaju.

Kod teških vozila sa dizelskim motorom, najviše se vodi računa o azotnim oksidima i česticama.

Poslijednji korak u vezi sa emisijom je uvođenje standarda Euro 6 2013. godine koji će, u odnosu na Euro 5, čestice smanjiti za 50%, a azotne okside za 80%.