Materijali i recikliranje

Oko 85-90% kamiona Volvo može se reciklirati i oko jedne trećine materijala korištenih u novom kamionu (33% po težini) proizvedeno je od recikliranog materijala. Sve plastične komponente koje su teže od 50 grama su označene, što omogućuje jednostavnu identifikaciju materijala u svrhe recikliranja.
Osim toga, kako bi kamioni Volvo mogli da se recikliraju i ponovo koriste, repariramo korištene dijelove i dostavljamo priručnike za razgradnju, a u nekim zemljama imamo postrojenja za razgradnju kamiona.