Smanjenje buke

Osim emisije materija štetnih po klimu i zdravlje, prevoz vrši i druge uticaje na okoliš, od kojih je buka jedan od najprimjetnijih.  Posebno u gradskim sredinama. Buka se djelimično može eliminisati saobraćajnim i gradskim planiranjem. Međutim, pošto je komercijalni prevoz žila kucavica ekonomije, javila se potreba za tišim vozilima.
Koliko jedan kamion može biti tih?
Kamion na hibridni pogon je vrlo tih.

Međutim, pri brzinama većim od 50 km/h, pneumatici vozila proizvode buku, a ne pogonski sklop. Buka se može efikasno eliminisati kada se razmatra cijelo vozilo - tegljač, nadgradnja, prikolica i gume.