Naši kamioni i usluge

U želji da naši kamioni i usluge imaju što manji uticaj na okoliš, stalno unapređujemo proizvode i uvodimo nove tehnologije na tržište.

Dio naših napora se jasno vidi u našim ciljevima: da potrošnju goriva godišnje smanjujemo za 1%, da budemo vodeća kompanija u razvoju hibridne tehnologije za prevoz teškog tereta, da aktivno radimo na prelasku na alternativna goriva i da pronalazimo rješenja za efikasniji prevoz i manju emisiju karbon-dioksida.