AKUMULATORI U PERFEKTNOJ KONDICIJI

Akumulatori u perfrktnoj kondiciji

UPUTSTVO ZA BOLJE PERFORMANSE AKUMULATORA

PRODUŽITE VIJEK TRAJANJA AKUMULATORA - naši savjeti:

 

AKUMULATORI SE MOGU ISTROŠITI

Što se više koriste i što više rade pod opterećenjem, brže će se istrošiti.


EFIKASNOST AKUMULATORA JE ZNATNO SMANJENA NA NISKIM TEMPERATURAMA

Temperatura ima visok utjecaj na kapacitet akumulatora. Kapacitet je drastično smanjen na niskim temperaturama. 100% kapaciteta na

 

Temperatura ima visok utjecaj na kapacitet akumulatora. Kapacitet je drastično smanjen na niskim temperaturama. 100% kapaciteta na

temperaturi od +25°C postaje 50% kapaciteta pri temperaturi od -18°C.


ŠTA JE POTREBNO URADITI DA BI SE SMANJILO TROŠENJE AKUMULATORA

• Isključiti potrošače kada nisu u upotrebi

• Isključiti potrošače kada nisu u upotrebi

• Isključiti glavni prekidač kada se vozilo ne koristi

• Koristiti režim za parkiranje prilikom odmora

• Preporučuje se puno eksterno punjenje jednom u tri sedmice

(obavezno jednom mjesečno)

• Ugradnja desulfatora može smanjiti proces sulfatacije u akumulatorima

KAKO DA PODESITE REŽIM „PARKIRAN“

Pritiskom na taster za zaključavanje, dva puta u roku od dvije sekunde, kamion direktno prelazi u režim “Parkiran”. Na pokazivačima pravca svjetlo će malo duže biti uključeno, što znači da je kamion zaključan, a zatim će se pojaviti četiri kratka trepćuća signala koja označavaju da je vozilo u režimu “Parkiran”.

Volvo desulfator akumulatora (Volvo Battery Reconditioner) otklanja i sprečava sulfataciju. Omogućava da akumulator nastavi raditi punim kapacitetom. Kao rezultat, alternatori pravilno funkcionišu, a akumulatori se neće pregrijavati tokom punjenja. Na ovaj način produžava se rok trajanja akumulatora, smanjuje se vrijeme koje vozilo provodi u kvaru i produžava vijek trajanja elektroopreme. (OVO NIJE PUNJAČ)

Preuzmite PDF UPUTSTVO ZA BOLJE PERFORMANSE AKUMULATORA