Minimalizuje negativni uticaj kvarova

Sa mobilnom garancijom Volvo ćete dobiti finansijsku naknadu za svaki neplanirani dugotrajni prekid rada.

Cijena je jednaka cijeni kod kuće
Ako Volvo Action Service ne može vas i vaš teret vratiti na put u nekom roku (specifikovanom u vašem ugovoru o mobilnoj garanciji Volvo), mi u skladu sa tim počinjemo smanjivati vašu fakturu za uslugu Volvo Action Service. Sat po sat, sve dok vaš kamion nije na cesti.

Bez obzira gdje ste se zaustavite, plaćate cijenu za popravke koju biste platili i kod kuće. Za mobilnu garanciju Volvo, to se odnosi i na dijelove i na rad.

Mobilna garancija Volvo je ograničena na kamione Volvo s ugrađenim originalnim rezervnim dijelovima i servisiranim po servisnom programu Volvo.