Najveća produktivnost vozača

Najveća produktivnost vozača

Da li svoje radne sate iskorištavate na najbolji način? Uz uslugu Driver Times, odgovor se nameće sam po sebi. Vidjet ćete koji vozač najbolje odgovara novom zadatku, koji se mora odmoriti ili čak i otići na spavanje. Na taj način možete najbolje održavati produktivnost i povećati zaradu koristeći jednake kapacitete.

Podaci o vozačima za jednostavno planiranje

Podaci o vozačima za jednostavno planiranje

Na planiranje i administraciju možete potrošiti manje vremena. Da biste podržali efikasno planiranje prijevoza, Dynafleet vas u trenutku obavještava koliko svaki vozač može provesti na novim zadacima u odnosu na propise o radnom vremenu. Podaci o vožnji, odmoru i istovaru bilježe se 30 dana unazad, što je korisno za ispostavljanje faktura i izračun plaća vozača.

Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa

Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa

Digitalni tahograf može obaviti brzo i jednostavno daljinsko preuzimanje podataka o aktivnostima vozača iz kancelarije. Usluga vam omogućava da uvijek imate savršeno ažurirane podatke, bez obzira na lokaciju kamiona i vozača. Na taj način prethodnih 20 minuta ručnog preuzimanja sada obavlja sistem Dynafleet.


Usklađenost sa propisima

Usklađenost sa propisima

Usluga Driver Times omogućava vam kontrolu aktivnosti vozača. Da biste obezbijedili usklađenost sa propisima u pogledu dozvoljenih radnih sati, sljedeća pauza i drugi podaci prikazuju se na karti i u izvještajima o aktivnostima vozača. Ako se vozač približi dozvoljenom ograničenju rada, može se izdati upozorenje u kancelariji i u kabini.

Usluga Driver Times:
  • Podaci iz tahografa se automatski preuzimaju iz vozila u sistem Dynafleet online
  • Sve datoteke iz tahografa se čuvaju u sistemu Dynafleet online i u svakom trenutku ih možete preuzeti
  • Ako se vozač približi dozvoljenom ograničenju rada, sistem izdaje upozorenje
  • Služi kao osnova za ispostavljanje faktura i izračun plaća vozača
  • Smanjuje nesigurnost u pogledu zadovoljavanja propisa o radnom vremenu vozača
  • Smanjuje količinu administrativnih poslova u kancelariji