Pokazivač temperature ulja mjenjača

Softverska funkcija koja mjeri temperaturu mjenjača. Zaslonska jedinica omogućava vozaču da provjeri da li je mjenjač odgovarajuće temperature.