Za veći pregled učinka

Današnji kamion Volvo je visoko sofisticirana i kompjutorizovana mašina. Njegovu inteligenciju možete još povećati pomoću softvera koji daje podatke o statusu vozila.

Sva softverska sučelja pažljivo su dizajnirana za maskimalnu čitkost, a komandama se jednostavno upravlja.