Blokade točkova

Osigurajte da se kamion i prikolica nigdje ne pomaknu na svim površinama. Mogu se spljoštiti za praktično spremanje.