Emisije iz kamiona

Emisije iz kamiona

Za svjetliju budućnost
Negativan uticaj na okoliš od kamiona uglavnom nastaje zbog emisije ispušnih plinova. Upravo zato ne pristajemo na kompromise kad se radi o istraživanju i razvoju za smanjenje emisija i o našoj vodećoj ulozi u tehnologiji za zaštitu okoliša.

Učinkovita naknadna tehnika pročišćavanja ispušnih plinova
Dizelski motori su energetski najučinkovitiji. Za vrijeme izgaranja, temperatura doseže visoke nivoe, a višak zraka osigurava gotovo potpuno izgaranje. Nivo karbon-dioksida i karbon-monoksida je nizak i u poređenju sa benzinskim ('otto') motorima.

Sa druge strane, dizelski motori proizvode više azotovog oksida i čestica nego otto-motora. Nadzorom izgaranja regulisani su ravnoteža između ugljenonovodonika/karbon-monoksida i azotovog oksida.

Kvalitet goriva
Dizelsko gorivo je veće energetske vrijednost od benzina, ono sadrži visoke nivoe sumpora i aromatičnih ugljenovodonika. Trenutno, gorivo s niskom razinom sumpora se može pronaći npr. u Švedskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji.

Tehnike pročišćavanja
Ima nekoliko načina za smanjenje emisija. Filteri i sita za čestice smanjuju količinu ispuštenih čestica, a katalizatori učinkovito spaljuju ispušne plinove u kontrolisanim uvjetima.
 
Komplet filtera za čestice dizelskog goriva može se naknadno ugraditi na kamione s normom Euro 2 i Euro 3, što omogućava njihovu vožnju u osjetljivom okolišu.
 
On učinkovito smanjuje tvari opasne po zdravlje - karbon-monoksid, ugljikovodonike i čestice čađa u ispušnim plinovima. Zatvoreni filter smanjuje emisije koje utiču na zdravlje za 80 - 95 %, a da pri tome ne smanjuje snagu motora.

Tu su također nove tehnologije motora koje zadovoljavaju stroge propise. EGR (povrat ispušnih plinova - Exhaust Gas Recirculation) danas se koristi sa selektivnom katalitičkom redukcijom (SCR).