Potrošnja goriva

Potrošnja goriva

Težnja ka optimalnoj potrošnji goriva
S ekonomskog aspekta kompanije, što manja potrošnja goriva veoma je važna, a sa aspekta zaštite okoliša ima još veći značaj. Mi u Volvu vjerujemo u prednosti čišćih tehnologija. To je misija koju ozbiljno prihvatamo. Evo samo jedan primjer: u poređenju sa kamionima koji su slične poslove prijevoza obavljali osamdesetih godina, potrošnja goriva u korištenju dizelskih motora smanjila se za oko 30 %.

Međutim, osim dizajna vozila i motora, potrošnja goriva za prijevozna vozila zavisi od niza faktora, kao što su faktor opterećenja, vozač, oprema i vremenski uslovi.

Vozač i vlasnik
Dok zrak, otpor pri okretanju točkova i specifikacija pogonskog sklopa utiču na potrošnju goriva, faktor opterećenja još uvijek je faktor koji stvara najveća odstupanja po toni/kilometru. Za prevoznu kompaniju, planiranje putovanja i faktor opterećenja najznačajniji su u smanjenju potrošnje goriva.
 
Specifikacija i oprema
Vučna masa i uslovi na cesti po kojoj vozilo vozi odlučuju o najprikladnijem modelu za zahtjeve poslovanja. Osim toga, jači motori i veće vučne mase iziskuju veću potrošnju goriva. Ipak, izračunato po toni/kilometru, potrošnja goriva smanjuje se sa povećanom vučnom masom. Različita oprema i dizajn također utiču na otpor zraka pa tako i na potrošnju goriva. Ako na početku pravilno izaberete, potrošnju goriva možete smanjiti za više od 10 %.

Ostale činjenice o potrošnji goriva:

  • Konstantna vožnja uzbrdo i nizbrdo ili gradska vožnja sa puno zaustavljanja može povećati potrošnju goriva za više od 50 %.
  • Vožnja uz vjetar koji puše dodatnih 10 m/s može povećati potrošnju goriva za 18 %.
  • Ako je cesta mokra od kiše ili snijega, povećava se otpor u okretanju točkova, a i potrošnja goriva se može povećati za 10 - 20 %.
  • Smanjenje brzine sa 90 km/h na 80 km/h smanjuje potrošnju goriva za 6 %.
  • Dodatno zaustavljanje svakih 10 km povećava potrošnju goriva za oko 35 %. 10 zaustavljanja i ubrzanja na 10 km povećavaju potrošnju goriva za 130 %.
  • Potrošnja goriva se može povećati do 10 % ako se vozilo ne servisira redovno i/ili ako se na kamionu koriste neodobreni dijelovi.