Recikliranje

Višekratna upotreba kamiona

Oko 95 % kamiona Volvo se može reciklirati. Oko jedne trećine naših kamiona proizvedeno je od recikliranog materijala (33 % po težini). Sve plastične komponente koje su teže od 50 grama su označene, što omogućuje jednostavnu identifikaciju. Za većinu modela na raspolaganju su priručnici za razgradnju, a osim toga sklapamo i ugovore sa lokalnim partnerima koji osiguravaju da što manje dijelova kamiona Volvo ode na otpad.