ESP - elektroničko povećanje stabilnosti

Ostanite u okviru trake

Otklizavanje ili prevrtanje su među najčešćim nesrećama u kojima sudjeluju kamioni i da bismo mogli to da ispravimo, razvili smo elektronički program stabilnosti (ESP).

ESP se suprotstavlja silama koje nastoje odgurati kamion sa ceste, interakcijom između elektroničkog kočionog sistema, sistema upravljanja motorom i usporivača te kočionog sistema prikolice.

Sistem se sastoji od tri senzora na tegljaču koji mjere ugao krivudanja, bočno ubrzanje i položaj kola upravljača. Centralna jedinica kontinuirano izračunava ulazne rezultate i ako se oni ne poklapaju, kočnice se aktiviraju pojedinačno na jednom ili više točkova prema potrebi. Istovremeno se zakretni moment motora smanjuje kako bi se smanjila brzina na cesti dok se opet ne uspostavi ravnoteža.

 

ESP je posebno efikasan u potencijalno opasnim situacijama kao što su:

  • Precjenjivanje ograničenja brzine u zavoju (npr. suženi zavoji, izlazi sa autoputa, vožnja kroz grad)
  • Manevri za zaobilaženje prepreka s naglim okretanjem upravljača (npr. povratak sa odmarališta nazad na cestu i proklizavanje)
  • Natovarena poluprikolica u uskim zavojima na klizavoj površini (poprečno otklizavanje iz vozne trake u zavojima)