LKS - potpora za držanje trake

Ostanite unutar trake

Sada je u ponudi automatski sistem za pomoć prilikom nadzora položaja kamiona na cesti. Ako se previše približite rubu ceste ili središnjoj liniji, na to će Vas upozoriti zvučni signal. Potpora za držanje trake (LKS) pomaže Vam u slučaju gubitka koncentracije.

LKS je sistem potpore koji opominje vozača ako kamion slučajno odluta iz trenutne vozne trake. Najčešće se primjenjuje u segmentu prevoza na duge relacije za koje je značajna monotona vožnja ravnomjernom brzinom.


 

Glavne komponente LKS-sistema su kamera, procesor i upravljačka jedinica. Kamera kontinuirano snima oznake na cesti. Informacija se posreduje upravljačkoj jedinici na obradu, a jedinica je povezana npr. sa brzinomjerom, signalom kočenja i pokazivačem smjera. Ako se zadovolji broj kriterija koji pokazuje da kamion nenamjerno skreće s kursa, upravljačka jedinica šalje upozoravajući signal.

LKS se jednostavno aktivira ili deakivira prekidačem na kontrolnoj ploči.