Volvo FH

Novi lider u prevozu na duge relacije. Za nenadmašnu udobnost vozača i ekonomičnost rada.

4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 ili 10×4

D13 ili D16 (od 420 do 750 KS)

Da bi vozač bio efikasniji, dajte mu daljinski

Sjećate li se kako ste morali da ustajete i idete do TV-a da biste mijenjali kanale? Zvuči staromodno, ali vozač kamiona je morao da utovaruje teret na sličan način. Sve do sada. Zahvaljujući bežičnom daljinskom upravljaču, ne morate ulaziti u kabinu ili izlaziti iz nje više nego što je potrebno.

Pritisnite dugme i vozilo će podesiti visinu prema visini utovarnog mjesta. Spustite zadnju pokretnu platformu i počnite sa utovarom – na ekranu se potvrđuje ravnomjerna raspodjela opterećenja bez prekoračenja maksimalne osovinske težine. Nakon utovara podignite zadnju pokretnu platformu, uskočite u kabinu i krenite.

"Bliži prilazak niskim predmetima pri hodu unazad"

Utovarite kamion pritiskajući tastere

Daljinski upravljač štedi vrijeme bez obzira na to da li teret utovaruje vozač ili neko drugi. Pošto ekran prikazuje niz podataka pokazivača opterećenja, vozač lako izbjegava preopterećenje i neravnomjerno opterećenje, pri čemu ne mora stalno da utrčava u kabinu i provjerava pokazivač.

"Prije nekoliko godina dali smo vozačima da testiraju prvi daljinski upravljač. Reakcije na prototip bile su vrlo pozitivne, pa smo nastavili da razvijamo praktično rješenje", kaže Markus Olsson, stručnjak za komponente koji radi na daljinskim upravljačima u kompaniji Volvo. Pomoću daljinskog upravljača moguće je podići i spustiti ovjes, nagnuti kamion na jednu stranu, koristiti zadnju pokretnu platformu, regulisati osvjetljenje prilikom utovara i pokrenuti, zaustaviti i ubrzati motor – kao i zaključati vozilo.

“Samo zamislite da se podizanjem i spuštanjem ovjesa prikolica može premjestiti na jednu stranu tako da se približi utovarnoj rampi čak i kada ona nije ravna”, objašnjava Markus Olsson. "U kombinaciji sa podizanjem i spuštanjem prednjeg ili zadnjeg ovjesa, to čini prikolicu univerzalnom."


Utovarite kamion pritiskajući tastere

Sloboda i efikasnost

Daljinski upravljač ima tri režima: utovar, oprema i izmjenjiva karoserija. Raspoloživost funkcija u svakom režimu u velikoj mjeri zavisi od vozača.

Postoji čak i fiksno podešavanje za utovar. Vozač može memorisati četiri visine kako bi automatski podesio kamion na pretpodešenu visinu pritiskanjem jednog dugmeta: pogodnost za vozače koji često dolaze na ista ili slična utovarna mjesta.

Izmjenjive karoserije se takođe lakše mijenjaju. Umjesto dva fiksna položaja mogu se memorisati tri. Vozač može memorisati tri standardne visine izmjenjivih karoserija i podesiti visinu vozila pritiskanjem jednog dugmeta, umjesto da ručno podešava visinu svaki put.

"Mnogo lakše radite kada stojite izvan kamiona i gledate ga sa strane. Ubijeđen sam da vam ova spravica može pomoći na bezbroj načina", kaže Markus Olsson.


Bolje, brže i lakše

Još jedno poboljšanje pri utovaru jeste duži hod zadnjeg ovjesa. Duži hod pomaže vozaču prilikom zamjene prikolica, omogućavajući mu da spusti vozilo koliko je potrebno da bi se podvukao ispod prikolice krećući se unazad. Sistem ovjesa ima stabilizacijsku šipku montiranu unazad, što omogućava veće približavanje unazad niskim predmetima kao što su utovarne platforme i finišeri za asfalt.

Da ne bi gubili vrijeme u radionici i trošili novac, pokazivač opterećenja sada se može kalibrisati uvijek kad postoji vaga u blizini. Kalibracija se obavlja iz kabine pomoću pokazivača opterećenja – mogu se memorisati podaci za najviše 20 prikolica.

Novi Volvo FH: Utovar

9
Utovar