Specifikacije šasija za novi Volvo FM

Na ovoj stranici nalaze se sljedeće informacije:

 • Visine šasije
 • Maks. opterećenje prednje osovine
 • Zadnji ovjes
 • Visine kačenja sedla
 • Spojke za prikolicu
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 • Sedla
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Prateće osovine
 • Vodeće osovine
 • Kočnice

Preuzmite kompletne specifikacije šasija (PDF)


Visine šasije

X-Low (tegljač) oko 810 mm
Low oko 850 mm
Med oko 900 mm
High oko 1000 mm

Maks. opterećenje prednje osovine

Pneumatski ovjes Lisnati ovjes
X-Low 8
Low 8
Med 9 9
High 9 10/18*
* Dvostruke prednje osovine (FAA20/FAA21).

Zadnji ovjes

Tip Osovine Ovjes Opterećenje osovine/
osovinskog sklopa
Reduktor Vodeće/prateće osovine
Samostalna osovina
RAD-L90 4×2 Parabolični/
lisnati
13 t Jednostruki/planetarni
RAD-GR 4×2 Pneumatski 11,5/13 t Jednostruki/planetarni

Osovinski sklop
RADT-AR 6×2 Parabolični 19/21 t Jednostruki/planetarni Prateća osovina (fiksna)
RADT-GR 6×2/8×2 Pneumatski 19/20,5/22,5/23 t Jednostruki/planetarni Prateća osovina (fiksna/
upravljana/automatski upravljana)
RAPD-GR 6×2 Pneumatski 19/22 t Jednostruki/planetarni Vodeća osovina (fiksna/upravljana)
RADD-BR 6×4/8×4 Parabolični 21 t Jednostruki/planetarni
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabolični/
klasični lisnati
23/26 t Jednostruki/planetarni
RADD-TR2 6×4/8×4 Klasični lisnati 26/32 t Planetarni
RADD-GR 6×4/8×4 Pneumatski 21/23/26 t Jednostruki/planetarni
RADDT-GR 8×4 Pneumatski 27/33/36 t Jednostruki/planetarni Prateća osovina (upravljana)
RAPDD-GR 8×4 Pneumatski 27/30,5/32/35 t Jednostruki/planetarni Vodeća osovina (upravljana)
RAPDT-GR 8x2 Pneumatski 27/30/30,5/31,5/32 t Jednostruki/planetarni Vodeća osovina (upravljana) i
prateća osovina (fiksna/upravljana)

Visine kačenja sedla

Pogon Šasija Ovjes Visina okvira Visina sedla* Gume Min. visina kačenja** Nominalna visina vožnje**
4×2 X-Low RAD-GR 266 140 295/55 867 912
X-Low RAD-GR 266 140 295/60 887 932
Low RAD-GR 266 140 315/60 955 1015
Med RAD-GR 266 140 315/70 1014 1075
Med RAD-GR 300 140 315/70 1031 1092
High RAD-GR 266 140 315/80 1056 1147
High RAD-GR 300 140 315/80 1090 1164
6×2 Low RADT-GR 266 160 315/60 975 1035
Med RADT-GR 266 160 315/70 1034 1095
Med RADT-GR 300 160 315/70 1051 1112
High RADT-GR 300 150* 315/80 1160 1234
Med RAPD-GR 266 160 315/70 1034 1095
Med RADT-GR 300 160 315/70 1051 1112
High RAPD-GR 266 160 315/80 1076 1167
High RAPD-GR 300 160 315/80 1110 1184
6×4 High RADD-GR 300 150* 315/80 1173 1234
8x4 High RAPDD-GR 300 160 315/80 1137 1207
* Visina montiranja +60 mm.
** Približne visine.

Spojke za prikolicu

Središnje montirane, polupodvučene ili podvučene spojke za prikolice sa središnjom osovinom. Spojke za prikolice mogu da se pričvrste u razmacima od 25 mm.

Rezervoari za gorivo

Od aluminija ili čelika, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva iznosi 1,480 litara za tegljač 4×2.

Rezervoari za AdBlue

Od plastike. Zapremine od 32 do 90 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana u modul rezervoara za AdBlue.

Sedla

Certificirana ugradnja dopušta opterećenje do 36 tona. Sedlo sa ISO certifikatom i L-profilima na različitim visinama uključeno je u paletu i nudi znatnu slobodu izbora. Sedlo montirano na prirubnicu je laka varijanta sedla za koju ne treba pričvrsna ploča. Najmanja visina sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

Volvo dinamičko upravljanje

Aktivni upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja. Osigurava veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji djeluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mješovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu naprijed i pri hodu nazad.

Može se poručiti kod tegljača i klasičnih kamiona sa pogonom 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 ili 8×4 i jednom prednjom osovinom.

Prateće osovine

Dostupne u nekoliko konfiguracija – fiksne sa jednostrukim ili dvostrukim gumama, automatski upravljane ili aktivno upravljane. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5 ili 10 tona.

Vodeće osovine

Dostupne kao fiksne ili aktivno upravljane za tegljače i klasične kamione. Osovinsko opterećenje: 7,5 ili 9 tona.


Kočnice

Volvo disk-kočnice sa EBS sistemom (elektronski upravljanim sistemom kočnica) u ponudi su u programskim paketima EBS Standard i EBS Medium za tegljače i klasične kamione. ESP je u ponudi za tegljače i klasične kamione sa pogonom 4×2, 6×2 i 6×4. Tako Volvo može ponuditi ESP za skoro sva vozila za prevoz opasnih tereta i sve kombinacije elektronskog upravljanja motorom (EMS). Paleta kočnica takođe uključuje Volvo doboš-kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z i ABS-om (antiblokirnim sistemom kočnica).


EBS MEDIUM

Osim funkcija paketa EBS Standard, EBS Medium ima i donje funkcije.

Nadzor statusa sistema EBS

Nadzor statusa sistema EBS putem elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

Pomoć pri kretanju uzbrdo

Kočnice se otpuštaju tek kad postoji dovoljan okretni moment motora da vozilo krene prema naprijed.

Analiza istrošenosti obloga kočnica

Upozorenje na obloge kočnica – izračunava preostalu raspoloživu kilometražu sa postojećim oblogama kočnica.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo mjenjač I-Shift).

DODATNE MOGUĆNOSTI

Osim programskih paketa postoje sljedeće mogućnosti.

Zajednička kočnica

Omogućava vozaču da zahtijeva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i opasnost od bočnog otklizavanja je minimalna. Samo za klasične kamione.

ESP (elektronski program stabilnosti)

Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice posebno na svakom točku, čime osigurava stabilnost cijele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom bočnom otklizavanju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP zadovoljava zakonske zahtjeve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila.

Stop svjetlo pri naglom kočenju

Prilikom paničnog kočenja pri brzinama iznad 50 km/h, stop svjetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi.

Hidraulični retarder

Kompaktni retarder na mjenjaču maksimalnog efekta 440 kW.