Volvo FMX

Volvo FMX, moderni kamion za građevinsku industriju, prepun inovativnih rješenja i revolucionarnih funkcija.

4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×2, 8×4 ili 8×6

D11 ili D13 (330 do 540 KS)

Data and Facts for download

Na ovoj stranici se nalaze tehničke karakteristike i druge posebne informacije o asortimanu kamiona FMX. Slobodno preuzmite materijal s mreže.