Izračunajte utjecaj svog kamiona

Izjava o utjecaju proizvoda na okoliš kupcima kompanije Volvo Trucks i drugima pruža uvid u točne podatke o tome koliko njihovi kamioni utječu na okoliš. Ova internetska aplikacija sadrži informacije o materijalima, potrošnji energije, emisijama i drugim važnim stavkama. Pomoću nje možete izračunati utjecaj kamiona Volvo na okoliš za vrijeme proizvodnje, uporabe ili zbrinjavanja, ili pak tijekom cijelog životnog ciklusa.
Temelj za izračun
Temelj za izračune utjecaja je popis materijala koji se upotrebljavaju u Volvu FH ili tegljaču Volvo FM 4x2. Izračuni uključuju proizvodnju materijala koji se koriste u tvornicama naših dobavljača i u našim vlastitim proizvodnim pogonima u Europi, i to od vađenja sirovina do same izrade te njihov transport.