Emisije iz kamiona

Emisije iz cestovnih vozila uključuju četiri glavna sastojka ispušnih plinova koji imaju negativan utjecaj na zdravlje i okoliš. To su dušični oksidi, čestice, ugljikovodici i ugljični monoksid. Emisije ovih tvari strogo su regulirane u većini država, a njihove granične vrijednosti iz pojedinog vozila stalno se smanjuju.

Kod teških dizelskih vozila glavni je fokus na dušičnim oksidima i česticama.

Sljedeći veliki korak u smanjenju emisija je norma Euro VI koja je stupila na snagu 2013. Ona će smanjiti emisije čestica za 50%, a dušičnih oksida za 80% u odnosu na Euro V.