Upravljanje potrošnjom goriva

Uštede se mogu postići inteligentnim rješenjima za upravljanje potrošnjom goriva, a ne samo poboljšanjima pogonskog sklopa. Kombinacija štedljivih vozila, obuke vozača i sustava za upravljanje potrošnjom goriva igra sve važniju ulogu za brojne kompanije koje nastoje smanjiti utjecaj teškog transporta na okoliš.
Kupcima koji žele poboljšati iskorištenost svojih kamiona nudimo usluge upravljanja potrošnjom goriva i obuku. Rješenja specifična za vašu državu možete pronaći na desnoj strani.