Smanjenje buke

Osim ispuštanja štetnih tvari koje utječu na klimu i zdravlje, transport također ima i druge utjecaje na okoliš. Jedan od najprimjetnijih je buka  posebice u gradskim područjima. Određena količina zagađenja bukom može se ukloniti planiranjem prometa i urbanim planovima. Međutim, budući da je komercijalni transport uvelike žila-kucavica ekonomije, javlja se potreba za tišim vozilima.
Koliko se kamion može stišati?
I sam hibridni kamion već je vrlo tih.

Međutim, treba napomenuti da kod brzina od 50 km/h buku proizvode gume vozila, a ne pogonski sklop. To znači da za učinkovito smanjenje buke treba uzeti u obzir cijelo vozilo, dakle tegljač, nadgradnju, prikolicu i gume.