Volvo Truck Centar Đakovo

 
Voditelj poslovnice i prodaja kamiona

Goran Kardoš

t
elefon: 031/810-054
GSM: 091/ 6040-863
e-mail: goran.kardos@volvo.com

 marin

Voditelj servisa i rezervnih dijelova
Marin Knežević


telefon: 031/810-054
GSM: 091/ 6040-865
e-mail: marin.knezevic@volvo.com

Električar
Dejan Barišić

  Mehaničar
 Josip Pšenica

 dario holbik

Mehaničar
Dario Holbik