Prodaja novih kamiona

Sales director

Direktor prodaje
Tomislav Orehovec
telefon: 01/3867 - 667
GSM: 091/6040 - 555
e-mail: tomislav.orehovec@volvo.com
Prodajni predstavnik - novi kamioni
Tomislav Stanišić
telefon: 01/3867 - 665
GSM: 091/6040 - 231
e-mail: tomislav.stanisic@volvo.com

 
 
Prodajni predstavnik - novi kamioni
Mladen Peroš
telefon: 01/3867 - 681
GSM: 091/6040 - 224
e-mail: mladen.peros@volvo.com


Prodajni predstavnik - novi kamioni
Goran Kardoš
telefon: 031/810-054
GSM: 091/ 6040-863
e-mail: goran.kardos@volvo.comivan ratkovic
Prodaja novih i rabljenih vozila
Ivan Ratković
telefon: 021/240-736
GSM: 091/6040-244
e-mail: ivan.ratkovic@volvo.com