Prednosti Volvo financiranja

  • One-stop-shop odnosno kupovina i financiranje vozila u jednoj kući.
  • Individualan pristup svakom kupcu s obzirom na njegove specifične potrebe.
  • Brz i jednostavan postupak odobrenja uz minimum dokumentacije.
  • Jasno izražen postotak i izračun ugovorene kamate te ostalih troškova financiranja.
  • Nema obračuna interkalarne kamate niti drugih troškova  osim redovne kamate, jednokratnog troška obrade te troška solemnizacije kod javnog bilježnika.
  • Mogućnost prijevremene otplate kredita uz unaprijed izraženu i ugovorenu naknadu.