Odbijač nečistoće

Odbijači nečistoće održavaju bočne strane kabine čistima.