Sjenilo za sunce

Praktičan, sigurnosni detalj koji smanjuje ulazak sunčevih zraka u kabinu smanjujući tako temperaturu u unutrašnjosti. Testirano u vjetrovitom tunelu za najbolju aerodinamiku. Donja  polovica je boje dima, a gornja se može prilagoditi boji kamiona.