Pokazivač  temperature ulja mjenjača

Softverska funkcija koja mjeri temperaturu mjenjača. Zaslonska jedinica omogućuje vozaču da provjeri da li mjenjač ima odgovarajuću temperaturu.