Okrugla duga svjetla i parkirna svjetla

Reflektor i optika stakla osiguravaju da snaga rasvjete halogenog reflektora bude iskorištena do maksimuma. Mogu se postaviti u luk ispred rešetke ili u krovni luk.