Emisije iz kamiona

Emisije iz kamiona

Za svjetliju budućnost
Negativan utjecaj kamiona na okoliš uglavnom nastaje emisijama ispušnih plinova. Upravo zato ne pristajemo na kompromise kad se radi o istraživanju i razvoju za smanjenje emisija i o našoj vodećoj ulozi u tehnologiji za zaštitu okoliša.

Učinkovita naknadna obrada ispušnih plinova
Dizelski motori su energetski vrlo učinkoviti. Tijekom izgaranja, temperatura doseže visoke razine, a višak zraka osigurava gotovo potpuno izgaranje. Razina ugljikovodika i ugljičnog monoksida niska je u usporedbi s benzinskim ("otto") motorima.

S druge strane, dizelski motori stvaraju više dušičnih oksida i čestica nego otto motor. Nadzorom izgaranja regulira se ravnoteža između ugljikovodika/ugljičnog monoksida i dušičnih oksida.

Kvaliteta goriva
Dizelsko gorivo ima veću energetsku vrijednost od benzina, ali ono sadrži više razine sumpora i aromatičnih ugljikovodika. Trenutno, gorivo s niskom razinom sumpora može se naći npr. u Švedskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji.

Tehnike pročišćavanja
Ima nekoliko načina za smanjenje emisija. Filteri i hvatači čestica smanjuju količinu ispuštenih čestica, dok katalizatori učinkovito spaljuju ispušne plinove u kontroliranim uvjetima.

Komplet filtera za čestice dizelskog goriva može se naknadno ugraditi na kamione s normom Euro 2 i Euro 3, što omogućava njihovu vožnju u osjetljivom okolišu.

On učinkovito smanjuje tvari opasne po zdravlje - ugljični monoksid, ugljikovodike i čestice čađe u ispušnim plinovima. Zatvoreni filter smanjuje emisije koje utječu na zdravlje za 80-95%, ne smanjujući pri tome snagu motora.

Tu su također nove tehnologije motora koje zadovoljavaju stroge zakone. Povrat ispušnih plinova (EGR) danas se na nekim tržištima koristi paralelno sa selektivnom katalitičkom redukcijom (SCR).