Recikliranje

Uporaba kamiona opet i opet

Oko 95 % kamiona Volvo može se reciklirati. A oko jedne trećine naših kamiona već je proizvedeno od recikliranih materijala (33% težine). Svi plastični dijelovi koji teže više od 50 grama označeni su za jednostavnu identifikaciju. Priručnici za demontažu dostupni su za većinu modela, a povrh svega mi potpisujemo ugovore s lokalnim parterima te time osiguravamo da tek minimalni dio kamiona Volvo završi na otpadu.