Euro 4 / Euro 5

Nove inicijative za emisije

U EU, sva vozila registrirana od 1. listopada 2006., moraju zadovoljavati zakon o normi Euro 4. Euro 5 stupa na snagu 1. listopada 2009.

Nove Euro-norme za smanjenje ispušnih plinova nameću teške zahtjeve na sve proizvođače vozila. Postoji znatna razlika u standardima ispušnih plinova između motora Euro 3 i Euro 4. Emisije dušičnih oksida (NOx) moraju se smanjiti s 5 na 3,5 g/kWh, što je smanjenje od 30%. Emisije čestica (PM) moraju se smanjiti s 0,1 na 0,02 g/kWh. To odgovara smanjenju od čak 80%.

Vladine inicijative
Neke europske države već potiču naprednu usklađenost s normama Euro 4 i Euro 5 preko poticajnih mjera kao što su niže cestarine (na primjer 10 umjesto 12 centa/km u Njemačkoj), ili povoljnije amortizacijske stope za ovako opremljena vozila (na primjer u Nizozemskoj). Poticajne mjere za korištenje ove ekološki povoljne tehnologije se u bliskoj budućnosti mogu očekivati i u drugim europskim zemljama. Za detalje, molimo obratite se nadležnom organu vlasti u Vašoj državi. Također se možete obratiti Vašoj kontakt-osobi za norme Euro 4/Euro 5 pri korporaciji Volvo Trucks za više informacija o ovom pitanju.

Učinkovitost goriva
Zahvaljujući učinkovitom izgaranju u Volvovim motorima norme Euro 4 i Euro 5 (inicijativa), ovi sustavi osiguravaju rješenje za najveću učinkovitost goriva među konkurentskim tehnologijama, što je samo po sebi i financijski i ekološki dobitak. Iako proces katalitičke redukcije zahtjeva aditiv u obliku tekućine AdBlue, sa sadašnjim procjenama cijene aditiva AdBlue, ukupni operativni trošak neće se povećati u usporedbi sa današnjom specifikacijom Euro 3.