LKS - Potpora za držanje trake

Ostanite na sredini ceste

Sada je tu automatski sustav koji Vam pomaže nadzirati položaj kamiona na cesti. Ako se previše približite rubu ceste ili središnjoj liniji, na to će Vas upozoriti zvučni signal. Potpora za držanje trake (LKS) pomaže Vam pri gubitku koncentracije.

LKS je sustav potpore vozaču koji upozorava ako kamion slučajno odluta iz trenutne vozne trake. Najčešće se primjenjuje u segmentu transporta na duge relacije kad kamion vozi ravnomjernom brzinom u jednoličnim prometnim uvjetima.


Glavne komponente LKS-sustava su kamera, procesor i upravljačka jedinica. Kamera kontinuirano snima cestovne oznake. Informacija se šalje upravljačkoj jedinici koja ju zatim obrađuje, a spojena je na primjer s brzinomjerom, signalom kočenja i pokazivačem smjera. Ako se zadovolji broj kriterija koji pokazuje da kamion nenamjerno skreće s kursa, upravljačka jedinica šalje upozoravajući signal.

LKS se jednostavno aktivira ili deaktivira prekidačem na instrumentnoj ploči.