Novi Volvo FH

Što uđe, mora i izaći

Postoje četiri glavna sastojka ispušnih plinova koji imaju negativan utjecaj na zdravlje i okoliš: dušični oksidi, krute čestice, ugljikovodici i ugljični monoksid. Za nas u kompaniji Volvo Trucks, glavni fokus stavljen je na snižavanje dušičnih oksida i krutih čestica. Proteklih 20 godina, uspjeli smo smanjiti emisije ovih tvari iz novih kamiona za 75, odnosno 85 posto. Međutim, još nismo gotovi.


Usklađen s Euro 5

Usklađen s Euro 6

Standardi emisija za kamione definiraju prihvatljivu granicu emisija ispušnih plinova iz novih vozila koja se prodaju u državama članicama EU. Trenutačni standard, Euro 6, stupio je na snagu 1. siječnja 2014. i zahtijeva drastično manje emisije dušičnih oksida (NOX) i krutih čestica (PM).

SCR i AdBlue tvore kamion spreman za budućnost

SCR i AdBlue tvore kamion spreman za budućnost

Volvo je odabrao tehnologiju selektivne katalitičke redukcije (SCR) za zadovoljavanje oba standarda, Euro 5 i Euro 6. Tehnika koristi aditiv pod nazivom AdBlue koji se ubrizgava u ispušne plinove prije nego što oni prođu kroz katalizator SCR, gdje se oksidi dušika pretvaraju u bezopasni plin dušik i vodenu paru. Infrastruktura za AdBlue stalno se širi.