Za svět bezpečnější

Lidé považují bezpečnost za prostou ochranu řidičů při mimořádných událostech. To je však jen jedna strana obrazu, který vidíme.

Bezpečnost nákladního vozu Volvo je samozřejmě průběžně a přepečlivě testována – v našich laboratořích, na testovacích okruzích a na silnicích, kde jsou naše vozy v provozu.

Ale skutečnost, že jsme vždy stáli v čele, co se týče bezpečnosti, nespočívá jen v našich převratných bezpečnostních inovacích. Vývoj naší koncepce bezpečnosti totiž pojímá bezpečnost v širším kontextu: jako souhrn osobních, rodinných a firemních hodnot.

 

Mluvíme-li o bezpečnosti, jsou v centru pozornosti lidé, my všichni a také naší zákazníci. Zakladatelé naší společnosti vyjádřili tuto myšlenku velmi pregnantně: "Automobil převáží lidi a je řízen lidmi. Při konstrukci je a musí být bezpečnost základním principem."

Když začínáme konstruovat nákladní vůz Volvo, pojímáme bezpečnost ze dvou hlavních hledisek - zabránění nehodám a omezení zranění. Naše přístupy si můžete prohlédnout podrobněji v nabídce na pravé straně.