Automatický systém klimatizace

Testy ukázaly, že při příliš vysokých teplotách mají řidiči tendenci chybovat a vyhodnocovat situace nesprávně. Jinými slovy: klima má na produktivitu a bezpečnost řidiče velký vliv.

Optimálního klima v kabině nelze dosáhnout jen použitím standardního vybavení - ventilátoru, topidla či chlazení. Proto jsme pro naše vozy vyvinuli elektronické řízení klimatu ECC (Electronic Climate Control), první řízenou klimatizaci svého druhu.

S klimatizací ECC stačí nastavit ovladač řízení teploty na požadovanou teplotu a systém se postará o všechno ostatní. Klimatizace ECC je velmi dokonalý systém, který monitoruje teplotu v kabině i venku, teplotu výparníku, otáčky motoru a další parametry. Termostat řídí teplotu v kabině, distribuci vzduchu, tok vzduchu a přísun čerstvého vzduchu.
 
Řízení klimatu v kabině máte vždy ve svých rukou, neboť automatický režim lze vypnout jediným stisknutím tlačítka.