Budete mimo nebezpečí

Nejlepší nehoda je samozřejmě ta, k níž nikdy nedojde.

Výzkumy ukázaly, že příčinou přibližně 90 % všech dopravních nehod je selhání lidského faktoru. Dopravní situace přispívá ke 30 % nehod a závady na vozidle přibližně k 10 % nehod. Nehoda je často výsldkem kombinace více faktorů.

Ve společnosti Volvo vyvíjíme velké úsilí, abychom zajistili pro řidiče nákladního vozu ty nejlepší podmínky a aby se vyhnul nehodám a dostal se ze všech potenciálně nebezpečných situací.

Pomocí nabídky umístěné vlevo můžete procházet řadou funkcí nákladních vozů, které jsou navrženy speciálně s cílem zabránit nehodám.