Palivový management

Úspory paliva lze dosáhnout použitím inteligentního palivového managementu, a nikoli pouhým zlepšováním hnacího ústrojí. Dopravní společnosti používající těžkou techniku kladou důraz na snížení dopadu jejich provozu na životní prostředí pomocí úsporného vozidla, školení řidičů a palivovým managementem.
Z důvodu lepšího využití našich nákladních vozů nabízíme našim zákazníkům palivový management a školení řidičů. Jednotlivá řešení dostupná ve vaší zemi naleznete na pravé straně.