Snižování hluku

Kromě emisí látek, které mají negativní vliv na klima a zdraví, je dalším nepříznivým faktorem souvisejícím s dopravou hluk.  A to zejména v zastavěných oblastech. Některé aspekty hlukového znečištění lze odstranit prostřednictvím dopravního a městského plánování. Jelikož je však komerční přeprava v mnoha ohledech hybnou silou ekonomiky, vývoj méně hlučných vozidel je též řešením.
Jak je možné nákladní vůz ztišit?
Hybridní nákladní vůz je také velmi tichý.

Je dobré si uvědomit, že při rychlostech nad 50 km/h dělají pneumatiky vozidla mnohem více hluku než jeho hnací ústrojí. To znamená, že z důvodu účinného odstranění hluku je třeba se zaměřit na celé vozidlo – tahač, nástavbu, návěs i pneumatiky.