Naše nákladní vozy a služby

Během výroby nákladních vozů a poskytování doprovodných služeb s nižším dopadem na životní prostředí se neustále snažíme naše produkty zlepšovat a zavádět na trh nové technologie.

Naše odhodlání je patrné třeba z každoročního zvyšování účinnosti spotřeby paliva o 1 %, snahy o dosažení nejlepších výsledků ve vývoji hybridních technologií v oblasti těžké přepravní techniky, aktivního snažení o přechod na alternativní paliva nebo vytváření řešení pro vyšší účinnost přepravy a nižší emise CO2.