Volvo Action Service

Služba Action Service společnosti Volvo

Prázdná pneumatika nebo rozbité sklo - to se může stát kdykoli a komukoli. Ale pokud tato situace nastane u vašeho vozu Volvo, nejste na to sami. Jakmile dojde k přerušení přepravy, čeká služba Volvo Action Service na vaše zavolání.

Jsme vám nablízku, ať se stane cokoli
Služba Volvo Action Service je silniční asistenční služba poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S pomocí naší rozsáhlé sítě v celé Evropě vám pomáháme s opravami vašich nákladních vozů a nabízíme vám podporu také při problémech s přívěsem, nástavbou, chlazením, mrazicí jednotkou nebo pneumatikami.

Kdykoli potřebujete pomoci, stačí zavolat službu Volvo Action Service. Budete spojeni s případovým koordinátorem, který mluví vaším jazykem a bude vám k dispozici po celou dobu trvání opravy. V případě potřeby vám přijede pomoci zkušený a pečlivý technik služby Volvo Action Service.

Součásti služby Volvo Action Service:

Nepřetržitá silniční asistenční služba
Služba Volvo Action Service je k dispozici 24 hodin denně po 7 dní v týdnu díky podpoře naší rozsáhlé celoevropské sítě prodejců a dílen.

Zkušení technici společnosti Volvo
Všichni technici procházejí pravidelnými školeními o nových výrobcích, servisních metodách a vybavení.

Finanční asistence
Pokud řidiči dojdou peníze nebo zjistí, že bude mít neočekávané výdaje, služba Volvo Action Service může zařídit nouzovou finanční pomoc nebo dokonce zaplatit pokuty, které byly řidiči vystaveny.

Tlumočnická služba
Když řidič kontaktuje službu Volvo Action Service, bude moci s koordinátorem mluvit svým jazykem. Nedokáže-li se řidič domluvit, může koordinátor působit jako tlumočník mezi řidičem a policií nebo místním automechanikem.

Opravy nákladního vozu a přívěsu
Servis a opravy nákladního vozu. Poskytneme vám podporu i v případě, že máte problémy s přívěsem či nástavbou nebo s dalším vybavením, jako jsou zadní hydraulické plošiny, mrazicí jednotky, chlazení a pneumatiky.

Pronájem nákladních vozů a přívěsů
Není-li možné opravit vaše vozidlo či návěs tak, abyste mohli splnit své obchodní závazky, může služba Volvo Action Service zařídit pronájem náhradního vozidla nebo přívěsu.

Návrat řidiče do mateřské země
Musí-li řidič nutně opustit svůj vůz kvůli poruše, nemoci nebo problémům v rodině, služba Volvo Action Service mu může zařídit cestu domů.

Právní asistence
Pokud se váš řidič dostane do potíží s úřady, může služba Volvo Action Service zařídit právní pomoc.

VAS na zavolání - Nová služba řady FH
Neplánovaná zastávka uprostřed ničeho? Od služby Volvo Action Service vás dělí jediné stisknutí tlačítka. Funkce Volvo Action Service On Call zajistí automatické spojení s operátorem, který mluví vaším jazykem (systém zkontroluje zemi, jaká je nastavena v kartě digitálního tachografu). Rozpoznání potíží je rychlé a přesné, protože zároveň s navázáním spojení byl technikům zaslán také identifikátor podvozku, vaše poloha a případně i uložené poruchové kódy.