Zefektivněte svůj vozový park

Zefektivněte svůj vozový park

Mít přehled o svých nákladních vozidlech nikdy nebylo snazší. Díky podrobným mapám budete mít plnou kontrolu nad celým vozovým parkem. Data o řidičích a vozidlech lze předkládat přímo v mapě a poskytovat tak okamžité informace o dodávkách. A to, že víte, kde přesně se náklad nachází, je výhodou pro vás i pro vaše zákazníky.

Polohy vozidel v reálném čase

Poloha vozidel a další funkce

Díky aktuálním informacím o rychlosti vozidel, stavu řidičů, odhadovaných časech příjezdu atd. bude mít operátor vždy situaci pod kontrolou. Pro sledování na vybraných trasách je snadné dohledat údaje o umístění kamionů na mapě.

Nové zakázky

Nové zakázky

Systém Dynafleet vám pomůže s výběrem toho nejvhodnějšího vozidla pro novou zakázku. Stačí stisknout tlačítko a systém automaticky zobrazí vozidla, která se nacházejí nejblíže k místu nakládky. Současně indikuje, kteří řidiči jsou schopni na místo dorazit do konce své pracovní směny a kteří ne.

Sledování polohy+

Sledování polohy+

Služba Sledování polohy+ je rozšířením služby Sledování polohy. Poskytuje dispečerům aktuální informace o poloze vozidel s aktualizací po 60 sekundách. Její součástí je funkce Vytyčené oblasti+, která uživatele automaticky upozorní na vjezd vozidla do uživatelem definované oblasti, určitého státu nebo na odchýlení od plánované trasy. Díky tomu budete mít celý svůj vozový park vždy pod kontrolou a budete moci snadno plánovat všechny zakázky.

Služba Sledování polohy:
  • Ukazuje přesnou polohu kamionů až na úroveň jednotlivých ulic.
  • Poskytuje informace o časech, řidičích, rychlosti, nákladu a typu vozidla.
  • Automatiky ukazuje, které z kamionů je nejvhodnější použít v případě příchodu nové zakázky.
  • Funkce Vytyčené oblasti upozorňující na skutečnost, že vozidlo vjelo do určité geografické oblasti, například terminálu.
  • Zjednodušuje plánování tras a usnadňuje nalezení nejrychlejší trasy do místa určení.
  • Odesílání navigačních bodů do navigačního systému Volvo v nákladním vozidle.

Služba Sledování polohy+:
  • Aktualizace polohy vozidel každou minutu.
  • Upozornění na přejetí státní hranice, odchýlení od definované trasy nebo vjezd do určité oblasti díky funkci Vytyčené oblasti+.
  • Dostávejte oznámení, když jsou potřeba, díky aktivaci funkce Vytyčené oblasti+ během uživatelsky definovaných časových období.