Řešení pro lepší podnikání

Řešení pro lepší podnikání

Systém Dynafleet byl vyvinut za účelem poskytovat správné a aktualizované informace přesně tehdy, kdy je uživatel potřebuje. Pomáhá tím řešit několik problémů, které jsou uvedeny níže.


Kontrola nad náklady na palivo

Kontrola nad náklady na palivo: Výkazy spotřeby paliva poskytují všechny potřebné detaily o spotřebě paliva a trendech. Zjednodušuje to iniciaci potřebných změn v chování řidičů, aby šetřili palivo, a sledování vývoje v čase.
Zvyšování produktivity řidičů

Zvyšování produktivity řidičů: Všechny činnosti řidičů jsou protokolovány a zobrazovány. Jak dlouho zbývá do nutné přestávky? Může řidič v rámci své pracovní směny přijmout tento nový úkol? Systém všechny tyto informace vypočítává a ve srozumitelné formě vám je předkládá, takže můžete dokonale využít každou minutu.
Zjištění volné kapacity

Zjištění volné kapacity:
Systém Dynafleet umí zobrazit seznam vozidel, která se nejlépe hodí pro novou zakázku. Abyste mohli snáze učinit optimální rozhodnutí, systém zváží různé faktory, jako je například zeměpisná poloha, zbývající pracovní doba a omezení rychlosti.

Sledování vozidel a řidičů

Sledování vozidel a řidičů:
Ve výkazech je přesně prezentováno využití vozidel. Jak moc řidič brzdí? Nebo kolik toho ujede na volnoběh? Když porovnáte dva řidiče, kteří používají stejný kamion, někdy je možné pozorovat značné rozdíly. Systém Dynafleet pomáhá zlozvyky některých řidičů eliminovat, a snižovat tak opotřebení vozidel a zdokonalovat styl řízení.

Dodržování předpisů pro řidiče

Dodržování předpisů pro řidiče:
Sledování časových rozvrhů řidičů může být někdy komplikované. Ne však se systémem Dynafleet. Tento systém pro správu vozového parku vám pomáhá udržet si přehled o tom, co řidiči dělali a co zrovna dělají. Jestliže se řidič přiblíží k povolenému pracovnímu limitu, systém vyšle do kanceláře i do kamionu varování.

Zmenšení objemu kancelářské práce

Zmenšení objemu kancelářské práce:
Systém Dynafleet automaticky provádí mnohé práce, které se dříve dělaly ručně, například stahování dat z tachografů a analyzování různých parametrů vozidel. Tím se výrazně snižuje administrativa a ušetřený čas lze věnovat jiným úkolům.

Sledování dopadu na životní prostředí

Sledování dopadu na životní prostředí:
Výkazy týkající se dopadu na životní prostředí vám umožňují detailně sledovat emise CO2, které váš vozový park vyprodukuje. Pokud to zákazníci požadují, můžete jim tyto výkazy automaticky zasílat. To vám pomáhá zaujmout iniciativní postoj a přitom ušetřit čas strávený analýzou informací.

Fuel & Environment (palivo a životní prostředí) Driver times (časy řidičů) Positioning (sledování polohy) Messaging (předávání zpráv)
Fuel & Environment (palivo a životní prostředí) Driver times (časy řidičů) Positioning (sledování polohy) Messaging (předávání zpráv)
Ukazuje, kde můžete ušetřit na nákladech na palivo. Pomáhá maximálně využít každou pracovní hodinu. Poskytuje nepřetržitý dohled nad kamiony a dodávkami. Umožňuje jednoduchou, bezpečnou a ekonomickou komunikaci.