naklad

Typy školení řidičů

Dopravní společnost může mít sebelepší techniku ve svém vozovém parku, ale pokud za volant usedne řidič, který nezná systémy a vlastnosti vozidla, nedokáže využit jeho plného potenciálu. Společnost Volvo Trucks si plně uvědomuje tuto skutečnost, a proto svým zákazníkům - majitelům, technickým pracovníkům a řidičům nabízí široké spektrum školení určených pravě pro ně.1.  Profesionální předávka nových vozidel

Během profesionální předávky Vám bude předvedena a vysvětlena funkce všech systémů Vašeho nového vozidla Volvo včetně praktické ukázky jízdy.

2. Ekonomická jízda - teorie

V dnešní době představují pohonné hmoty jednu z největších nákladových položek dopravních společností. Účelem školení je pomoci Vám tuto položku snížit. Ukážeme Vám, jak co nejlépe využít Vaše vozidlo a všechny jeho ovládací prvky.  Získáte tak základní přehled o zásadách ekonomické jízdy a naše dlouhodobé teoretické i praktické poznatky.

3.  Ekonomická jízda - teorie + praxe

Praktické školení ekonomické jízdy, které obsahuje všechny prvky teorie a navíc praktické jízdy s Vaším vozidlem. Vozidlo budou řídit Vaši řidiči pod dohledem Volvo Trucks školitele. Zaměříme se na využívání všech systémů Volvo (I-Shift, VEB, I-Roll, atd.)

4.  Zkušební jízda

Při tomto školení se zúčastní školitel řidičů Volvo Truck reálné jízdy s Vaším vozidlem na místě spolujezdce. Bude analyzovat jízdu Vašeho řidiče a instruovat ho v zásadách ekonomické jízdy. Následně Vám bude vyhotovena kompletní analýza a doporučení.

5. Coaching řidičů

Z dlouholetých zkušeností víme, jak důležité je mít vyškolené řidiče. Jednorázové školení řidičů má účinnost po určitou dobu. Efektivnější je neustálé sledování techniky jízdy jednotlivých řidičů. Díky online systému Dynafleet jsme schopni pravidelně sledovat chování řidičů při jízdě, hned je upozornit na nedostatky a přivést je k nápravě zlozvyků. Zasílání měsíčních reportů o chování řidičů v jednotlivých vozidlech.

6.  Školení BBS (Behaviour Based Safety)

Toto školení je zaměřeno na zjištění chování řidiče ve všech režimech jízdy a defenzivní způsob chování. Budou zjištěny znalosti a schopnosti Vašich řidičů a poté bude následovat jejich rozřazení dle jednotlivých úrovní znalostí. Na závěr Vám bude vystaven hodnotící formulář.

Pro více informací kontaktujte koordinátora rozvoje řidičů – Vladimíra Myslika, vladimir.myslik@volvo.com, tel: 724 527 525 nebo navštivte webovou stránku http://www.volvotrucks.cz/

Prohlubováním znalostí a dovedností dokáží maximálně využít potenciál vozového parku a pomoci ekonomické jízdy zároveň ušetřit značné množství pohonných hmot.
Pokud Vás některá tato školeni zajímají a chcete snížit celkové náklady na provoz vozového parku, pak si můžete vybrat z níže uvedených možnosti.
7. Defenzivní jízda

Půldenní teoretické školení defenzivní jízdy, ve kterém ukazujeme jiný náhled na dopravní situace. Vysvětlujeme defenzivní přístup při řízení nákladních vozidel. Interaktivně přistupujeme k rozboru jednotlivých dopravních situací. Aktivní a pasivní bezpečnosti, předvídavost a způsob sledování provozu na komunikaci.

8. Škola smyku s nákladními automobily

Jednodenní školení, skládající se z teoretické a praktické části. V teoretické části se dozvíte, jak reagovat v nebezpečných situacích, jak je zvládnout a něco málo z fyziky. Praktická část se odehrává na kluzných plochách na polygonu. Tímto cvičením se naučíte zvládat jednotlivé nebezpečné situace.
   
9. Seznámení s elektronickými systémy Volvo

V průběhu tohoto školení budete seznámeni s elektronickými systémy (např. EBS, VEB, ESP, ACC, ICC, LKS, LCS, a další) nákladních automobilů Volvo, jejich funkcí a použitím.

10.  Školení technika dopravní společnosti

Vyškolíme Vašeho technika v zásadách ekonomické a bezpečné jízdy tak, aby byl schopen školit a sledovat Vaše řidiče a pomáhat jim při snižování spotřeby paliva a lepším využívání moderní dopravní techniky.

11.  Akreditované školicí středisko Volvo Trucks & HCT

Pravidelné školení řidičů ze zákona č.247/2000 Sb. v průběhu 5 let/35 hodin (7 hodin/rok). V průběhu 5 let probereme všechna zákonem stanovená témata, zejména však ekonomickou a defensivní jízdu, digitální tachografy, silniční zákon, upevnění nákladu, legislativu a další.

12.  Školení digitálních tachografů

Během tohoto školení se seznámíme s obsluhou digitálních tachografů a s nařízením 
ES č.561/2006

13.  Školení uložení nákladu

Uložení a upevnění nákladu se stává jednou z nejvíce kontrovaných věcí při silniční kontrole. Připravili jsme proto školení upevnění nákladu, ve kterém si předvedeme, jak správně náklad zajistit, kolik (a jakých) upínacích prostředků použít.