Osvětlený reklamní štít, Globetrotter

Rozsáhlý, jasný reklamní prostor po celé šířce kabiny. Snadná instalace za použití stávajících upevňovacích zařízení kabiny.