Aby vám bylo příjemně

Příjemné klima v kabině udržuje řidičovu bdělost a pozornost i během dlouhé pracovní směny.

Ohřev motoru a jeho součástí je důležitý k zajištění optimálního výkonu a provozuschopnosti.