Jsme připraveni na Euro 6.

Naše řešení pro splnění normy Euro 6

Co je Euro 6?
Ve srovnání s předchozí směrnicí se Euro 6 zaměřuje zejména na dva druhy emisí: oxidy dusíku (NOX) a pevné částice (PM).

Limity jsou mimořádně přísné:

  • NOX se snižují o 80 % – na 0,40 g/kWh (ve stacionárním cyklu)
  • NOX se snižují o 77 % – na 0,46 g/kWh (v proměnném cyklu)
  • Emise pevných částic se snižují o 50 % – na 0,01 g/kWh

Poslední zmíněná podmínka je vlastně ještě přísnější, neboť roli hraje nejen hmotnost, ale rovněž počet částic. Splnění tohoto požadavku vyžaduje použití filtru pevných částic (DPF), který zachytí i ty nejmenší částice.

Směrnice Euro 6 bude povinná pro všechny nové těžké nákladní automobily od 1. ledna 2014.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Přečtěte si více informací o motorech:

Volvo FH - Technické parametry hnacího ústrojí

Volvo FMX - Technické parametry hnacího ústrojí

Volvo FM - Technické parametry hnacího ústrojí

Volvo FE - Technické parametry hnacího ústrojí

Volvo FL - Technické parametry hnacího ústrojí


 

Motor
Škrticí ventil v uzavřeném regulačním obvodu, turbodmychadlo s regulací plnicího tlaku, takzvaná recirkulace studených spalin a mnohem více. Nové díly motoru slouží dvěma hlavním účelům: ke zlepšení průtoku plynů a k zajištění optimální teploty výfukových plynů ve chvíli, kdy se dostanou k systému dočišťování.

7. vstřikovač
Pro řízení teploty DOC se používá speciální vstřikovač, který zajišťuje efektivitu DPF a dobrou funkčnost SCR.

Oxidační katalyzátor pro vznětové motory (DOC)
DOC produkuje NO2 , který je filtrem pevných částic využíván ke spalování částic. Při provozu za studena navíc poskytuje teplo nutné k procesu regenerace.

Filtr pevných částic (DPF)
Filtr shromažďuje pevné částice a ukládá je do doby, než budou během procesu regenerace spáleny. Regenerace probíhá automaticky a řidič se o ni nemusí nijak starat.

Selektivní katalytická redukce (SCR)
Ve směšovací komoře je do výfukových plynů vstřikována kapalina AdBlue. V katalyzátoru jsou oxidy dusíku (NOₓ) efektivně přeměňovány na neškodný plynný dusík a vodní páru.

Konvertor pohlcující čpavek (ASC)
Konvertor ASC je posledním dílem, za kterým již následuje koncovka výfuku. Právě zde jsou odstraňovány poslední zbytky čpavku (NH3).