LKS - podpora sledování jízdního pruhu

Zůstaňte uprostřed silnice

K dispozici je nyní nový automatický systém, který pomáhá sledovat pozici vozu na silnici. Pokud se příliš přiblížíte ke krajnici nebo středové čáře, budete upozorněni zvukovým signálem. Podpora sledování jízdního pruhu (LKS) vám pomáhá v situacích, kdy něco rozptýlí vaši pozornost.

LKS je systém podpory řidiče, který vás upozorní na nechtěné opuštění aktuálního jízdního pruhu. Uplatní se zejména v segmentu dálkové dopravy, kdy řídíte vůz stálou vysokou rychlostí v monotónním dopravním prostředí.


 

Hlavními součástmi systému LKS je kamera, procesor a řídicí jednotka. Kamera nepřetržitě snímá značení silnice. Získané informace jsou předány řídicí jednotce, která je zpracuje. Tato jednotka je dále připojena například k tachometru, brzdovému signálu a směrovkám. Pokud je splněno několik kritérií, ze kterých plyne, že vůz pravděpodobně nechtěně vyjíždí z dráhy, řídicí jednotka vydá varovný signál.

Systém LKS lze snadno aktivovat a deaktivovat přepínačem na přístrojové desce.