I-See - o 5 % nižší spotřeba paliva.

Ušetřete 5 % paliva se systémem I-See

O 5 % nižší spotřeba paliva.
Prostě aktivujte tempomat.

Dejte dohromady převodovku I-Shift, družicovou navigaci GPS a inteligentní tempomat a získáte systém I-See. Je to jedinečný systém, který si zapamatuje profil projeté cesty a uloží jej do centrální databáze. Při řízení takto uložené informace automaticky využije, čímž dokáže během jednoho jízdního cyklu snížit spotřebu paliva až o 5 % (za předpokladu, že je po celou dobu zapnut tempomat I-Cruise).

Funkce cloud databáze systému I-See

Ať už jste kdekoli,
můžete získat pomoc z cloud databáze.

Systém I-See nespoléhá na mapy. Protože skutečnost bývá přesnější, ukládá si místo toho reálná data o svazích, kterými vozidlo projelo. To znamená, že palivo ušetříte, i když jste touto cestou ještě nikdy nejeli. Nová verze I-See ukládá všechna data v databázi, která jsou pro všechna nákladní vozidla volně dostupná. Pokud někdo už po cestě jel, I-See si může stáhnout jejich data a okamžitě začít přispívat k úspoře paliva. Může se tedy stát, že ušetříte palivo hned při své první jízdě ve svém novém vozidle Volvo FH.


Jak to celé funguje

Jak systém I-See funguje

1. Začátek stoupání: zrychlení.
Jakmile systém I-See rozpozná, že se blíží stoupání, zvýší rychlost vozidla až k hornímu omezení. Je totiž důležité, aby vůz nabral dostatečnou hybnost a mohl díky tomu déle udržet zařazený vyšší rychlostní stupeň.

2. Jízda do kopce: bez zbytečného podřazování.
Ve stoupání systém I-See využívá uložené informace k tomu, aby ke konci kopce zbytečně nepodřazoval. Horizontu tak dosáhnete plynule a především bez plýtvání palivem kvůli zařazení nižšího převodového stupně.

3. Na horizontech: udržení rychlosti.
Před začátkem klesání systém I-See zabrání zbytečnému zrychlování.

4. Před klesáním: vyřazení.
Těsně před začátkem svahu se hnací ústrojí dočasně odpojí, takže vůz bude pokračovat na volnoběh. Ušetří se tak energie a omezí nutnost brzdění.

5. Jízda z kopce: včasné brzdění.
Systém I-See přesně ví, kdy svah končí. Tím pádem může podle uložené topografie brzděním motorem pozvolna korigovat rychlost, kterou vůz při klesání nabírá, a vyhnout se tak prudkému brzdění na konci svahu.

6. V nejnižším bodě: trocha setrvačnosti.
Pokud klesání ihned přechází ve stoupání, přijde si systém I-See na své. Vyřadí a nechá vůz nabrat dostatečnou hybnost k tomu, aby následný svah vyjel s vynaložením co nejmenšího úsilí.