Nejbezpečnější Volvo na světě
Nejbezpečnější Volvo na světě

Nejodolnější kabina, kterou kdy společnost Volvo vyrobila a nouzový východ v základní výbavě. Nejnáročnější nárazové zkoušky na světě prokázaly, že řidič má poměrně dobrou šanci na přežití, i když v rychlosti 80 km/h narazí do nepohybujícího se předmětu.

Nový model Volvo FH podstoupil 1 000 nárazových zkoušek v počítačových simulacích a 20 skutečných. To je daleko za hranicí běžného testování. Ačkoliv už to není povinné, společnost Volvo Trucks se nadále drží švédských norem pro testování vozidel. Tyto testy si vysloužily přezdívky jako „Švédské nárazové zkoušky“ nebo „Nejnáročnější nárazové zkoušky na světě“.

Díky simulacím a testování bylo možné vyrobit takovou konstrukci kabiny, která řidiče ochrání v maximální možné míře. Kabina je nyní větší a pevnější.


Skutečná bezpečnost

Nárazové zkoušky potvrdily výhody nové konstrukce kabiny. Zkušební figurína přežila i ten nejnáročnější test – náraz v rychlosti 50 km/h do bariéry ve tvaru nákladního vozidla. Ve skutečnosti je tato zkouška porovnatelná s nárazem do nepohybujícího se nákladního vozidla v rychlosti 80 km/h. Výsledky naznačují, že řidič by srážku přežil.

„Vyrobit kabinu bez nouzového východu pro nás nikdy nepřipadalo v úvahu.“

„Díky novému modelu FH jsme měli příležitost navrhnout konstrukci kabiny úplně od nuly a nepodřizovat se tak žádným omezením. Tuto možnost jsme plně využili a postavili jsme náš vůbec nejbezpečnější nákladní vozidlo,“ uvádí Matti Koponen ze společnosti Volvo Cab Engineering. Oproti běžným zvyklostem provádí společnost Volvo Trucks nárazové zkoušky s veškerým vybavením na svém místě a plnými odkládacími schránkami.

„Možnost, že by mohlo dojít ke zranění vinou předmětu nacházejícího se uvnitř kabiny, je třeba zcela vyloučit. Na svém místě se tak musí udržet i kávovar,“ říká Ulf Torgilsman pracující pro společnost Volvo Cab Engineering jako odborník na nárazy.

První nákladní vozidlo na světě, který má nouzový východ v základní výbavě

Polovina nehod končí tím, že se nákladní vozidlo převrátí. Dostat se z kabiny dveřmi ve chvíli, kdy vozidlo leží na boku, může být někdy dost obtížné. A jelikož nová čelní skla bývají na svém místě přilepena, není možné je vykopnout. Řešením je tedy únikový východ.

„A pokud je čelní sklo na svém místě přilepeno, musí mít řidič jinou možnost, jak rychle opustit kabinu. To je zcela zásadní požadavek,“ říká Ulf Torgilsman, odborník na srážky.


Střešní okno ve dne a únikový východ v případě nouze.
První nákladní vozidlo na světě, který má nouzový východ v základní výbavě

Opravdu velké panoramatické střešní okno

Z tohoto důvodu je každé Volvo FH nyní vybaveno panoramatickým střešním oknem, které bylo zkonstruováno tak, aby zároveň sloužilo jako únikový východ. Měří 50×70 centimetrů, a tak se jím snadno protáhnou i větší řidiči.

Panoramatické střešní okno navíc splňuje požadavky na únikový východ kladené na nákladní vozidla přepravující hořlavé materiály, jako například benzín nebo podobné látky. Další výhodou je sluneční světlo, které do kabiny díky tomuto oknu proudí. Světlo navozuje příjemnou atmosféru a kromě toho si řidič nemusí tolik svítit.

„Příjemné pracovní prostředí je pro bezpečnost provozu rovněž důležité. Pokud se řidič bude cítit dobře, zůstane snáze ve střehu. Můžete tedy říci, že přítomnost únikového východu vlastně pomáhá snižovat pravděpodobnost, že bude třeba jej použít,“ dodává Matti Koponen ze společnosti Volvo Cab Engineering. To jde ruku v ruce s filozofií společnosti Volvo Trucks, jejímž cílem je stavění bezpečných nákladních vozidel.

7
Bezpečnost